به گزارش از پایگاه اطلاع رسانی سی نت، پیش از این محققان دریافته بودند که بازی های ویدئویی تاثیر مثبتی بر افزایش سرعت تصمیم گیری و بهبود عملکرد مغز در فرآیند یادگیری دارد.

بر این اساس محققان بازی ویدئویی ارایه کرده اند که در صورت استمرار در انجام آن تنبلی چشم به میزان قابل توجهی درمان می شود.

بدون شک مهمترین ویژگی این ابداع تازه در این است که هر دو چشم به طور همزمان درمان می شود این درحالی است که در روش های فعلی درمان تنبلی بینایی، چشم ها به طور همزمان درمان نمی شوند.

این بازی جدید مبتنی بر همان بازی سنتی موش و گربه است. در این بازی ساده ویدئویی موجود شکارچی و شی قربانی که شبیه یک توپ ساده است به شکل خط های عمودی هستند که در صفحه ای با خطهای افقی حرکت می کنند.

این تفاوت با هدف کمک به افزایش تاثیرگذاری بازی بر سرعت عمل چشم ها و در نهایت بهبود تنبلی چشم بکار گرفته شده است.

محققان در آزمایش های اولیه این بازی متوجه شدند پس از انجام آن در یک بازه زمانی هشت ماهه، تنبلی چشم در دو داوطلب بزرگسال به میزان قابل قبولی بهبود یافته است.

تنبلی چشم نوعی اختلال بینایی مربوط به دوران کودکی است که طی آن گذرگاه های عصبی میان مغز و چشم به درستی رشد نمی کنند و چشم تصاویر مبهمی به مغز می فرستد.

درصورتی که این بیماری به موقع تشخیص داده و درمان نشود، فرد از یک چشم بسیار کم بینا یا نابینا می شود اما با تشخیص به موقع، به سادگی درمان می شود.

 

 

منبع : ایرنا