برنامه ریزی و مدیریت وب سایت، SEO/SEM، ایمیل، رسانه های اجتماعی و کمپین‌های تبلیغاتی
نگهداری و بهبود حضور در رسانه‌های اجتماعی
اندازه‌گیری و سنجش عملکرد تمامی کمپین‌های دیجیتال مارکتینگ و تهیه گزارش در مورد آن
شناسایی گرایشات بازار(trends) و بهینه‌سازی عملکرد و مصرف منابع، متناسب با گرایشات بازار.

دانش مورد نیاز جهت احراز شغل:

اصول اولیه دیجیتال مارکتینگ
بازاریابی محتوا
سئو و بهینه سازی
بازاریابی رسانه های اجتماعی
فرایند تبدیل
ایمیل مارکتینگ
بازاریابی عصبی (افزایش فروش و بهبود تجربه کاربری )
توسعه و مدیریت کمپین‌های بازاریابی
برندینگ
دانش استفاده از ابزارهای Google Analytics, Net Insight , Web Trendsمهارت‌ها و شرایط احراز شغل

  • سئو و بهینه سازی
  • بازاریابی رسانه های اجتماعی
  • اصول اولیه دیجیتال مارکتینگ
  • تحصیلات مرتبط
  • تحصیلات مرتبط با بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ
سئو نویسی چیست