برخلاف آنچه والدین تصور می کنند، هر قدر اسباب بازی شکل غیر اختصاصی تر و بنیادی تری داشته باشد، جای بیشتری برای قوه تخیل کودک باقی می گذارد. مثلا شاید یک تکه چوب که می توان از آن به عنوان شمشیر، چوب جادوگری، یا باتوم پلیس استفاده کرد بیشتر از یک عروسک با لباسهای گران قیمت که فقط می تواند یک شخصیت داشته باشد، به خلاقیت کودک شما کمک کند.

با وجود این، اسباب بازیهای بسیار خوبی وجود دارد که چنان طراحی  شده اند که قادرند محرکی برای کودک شما جهت جستجو و کشف چیزهای جدید و یادگیری مهارتهای نو باشند. معیارهایی که متعاقبا گفته می شودبه شما کمک می کند بهترین اسباب بازی را برای کودکتان انتخاب کنید.      

شیوه یادگیری برای کودک، بازی کردن است. برای کودکان، بازی کردن و یادگیری متضاد یکدیگر نیستند. کودکان از موقعیتهای یادگیری که لذت بخش باشند بهره می برند. مثلا با استفاده از اسباب بازیهای ساختمان سازی، کار کردن با پازل، دومینو و اسباب بازیهای نخ کردنی و جور کردن رنگها، جنسها، و شکلها، کودکان مهارتهایی اساسی را فرا می گیرند که بعدها آنها را قادر می سازد خواندن، نوشتن، و شمردن را بیاموزند.

ابزارهای یادگیری

اسباب بازیهای حاضری جهت یادگیری الزامی نیستند، زیرا کودکان به هر حال بازیها و اسباب بازیهایی برای خودشان ابداع می کنند، ولی اسباب بازیهای مناسب می توانند محرک لازم برای جستجو و کشف چیزهای جدید را فراهم کنند. نیازی هم نیست اسباب بازیها گران یا پیچیده باشند. بهترین اسباب بازیها آنهایی هستند که کودک را مجذوب خود می کنند و کودک بارها و بارها به سرغ آنها می رود. غالبا یک وسیله خانگی مثل لگن لباس شویی که می توان از آن به عنوان قایق، اتومبیل، یا استخر استفاده کرد، اسباب ساعتها بازی تخیلی را فراهم می آورد. در حقیقت برای فراهم کردن نوع وسایل بازی که برای تضمین پیشرفت عقلی آتی کودک ضروری است. لازم نیست حتی یک اسباب بازی آموزشی بخرید.