یکی از راههایی که می توانید رشد کودک خود را تسریع کنید، عبارت است از تشویق بازیهای خلاق با استفاده از یک محیط جذاب.

  روشی که شما برای چیدن و نمایش اسباب بازی کودکتان بکار می برید تا حدود زیادی در تعیین اینکه آیا او با آنها بازی خواهد کرد یا نه، نقش دارد. اگر اسباب بازیها به صورت درهم و برهم داخل یک سطل روی یکدیگر ریخته شوند، برای کودک جذابیتی نخواهد داشت. در صورتی که اگر اسباب بازیها خوب به نمایش گذاشته شده و با نظم و ترتیب به صورت مناظر کوچک یا تابلوهای کوچک چیده شده باشند، او را به بازی کردن و آرایش دادن نوع ترکیبهای دیگر تحریک می کند.

وجود فضاهایی برای بازی در حوزه فعالیتی خاص، مثل یک سینی پر از شن، یک میز رنگ آمیزی، و جایی که کودک بتواند آب بازی کند، مفید است. در صورتی که از لحاظ ایمنیاحتیاطهای لازم را به عمل آورید، آشپزخانه محل ایده آلی برای بازی کردن است. بخصوص اگر میز و صندلی مناسب کودک، اجاق اسباب بازی، و مقداری ظرف و ظروف دیگ و ماهیتابه برای بازی وجود داشته باشد. می توان گوشه ای را برای عروسکه در نظر گرفت که کودک بتواند هر شب عروسکها را بخواباند و صبح روز بعد آنها را برای صبحانه بیدار کند. اسباب بازیها می توانند ساده باشند، گهواره ها را می توان از سبدهایی که یک لایه پارچه داخل آنها انداخته شده است ساخت، و افزودن یک صندلی بچه بسیار کوچک، و یک کمد کشویی برای لباسهای عروسکها به ایجاد فضایی واقعی نما برای خانه عروسکها کمک می کند.

یک محیط جالب فقط به داخل منزل محدود نمی شود. اگر شانس داشتن یک باغچه بزرگ یا باغ را دارید می توانید آن را با تجهیزات مناسبی مانند جعبه شن، تاب، سرسره، نردبان، تخته تعادل و تپه کوچکی ایجاد شده در زمین چمن، که همگی محرک قوه تخیل کودکتان هستند، پر کنید.