تاکنون همه  بایدها و نبایدهایی که در مورد بارداری مطرح شده است, بایدها و نبایدهایی بوده است که برای زنان باردار تجویز شده است. اما  در این میان نباید فراموش کرد که اطرافیان زنان باردار نیز ناگزیر از رعایت بایدها و نبایدهایی هستند که می تواند به زنان باردار کمک کند تا این دوران را با کمترین استرس طی کند. 

بایدها و نبایدهایی که در زیر مطرح شده اند محصول بررسی تجربیات زنان باردار مختلف هستند. بنابراین به جای جستجو برای یافتن پایه های علمی درباره این بایدها و نبایدها بهتر است به آنها به دیده گرایشات و علائق زنان باردار نگاه کرد که صرف نظر از اینکه چقدر منطقی هستند بهتر است به خاطر حال آنها هم که شده است رعایتشان کرد.

 

۱- هرگز از یک زن نپرسید که آیا قصد داشت بچه دار شود یا ناخواسته باردار شده است

۲- همواره به زنان باردار بگویید که چقدر زیبا شده اند 

۳- هرگز درباره چیزهایی که یک زن باردار می خورد یا می نوشد اظهارنظر نکنید

۴- هرگز از یک زن باردار نپرسید آیا قصد دارد باز هم بچه دار شود یا خیر

۵- هرگز به یاد او نیاورید که چقدر در طول بارداری سختی می کشد

۶- هرگز از یک زن باردار نپرسید که چرا کودکش دیر یا زود به دنیا خواهد آمد

۷- هرگز از یک زن باردار سوالاتی نپرسید که مربوط به حریم خصوصی او هستند