متخصصان مختلف، فن، طراحان و مهندسان به منظور توسعهiSwimband،توانستند نظارت کلی بر روی کودکان به وجود آورند و توانستند احتمال غرق شدن کودکان در آب استخر را به صفر برسانند.

بررسی ها نشان می دهند، این دستگاه با اتصال به گوشی های هوشمند می تواند در هنگام خطر مربیان و غریق نجات ها را آگاه کند و این روند باعث می شود تا کمترین خطری متوجه کودکان شود.

نتایج مطالعات نشان می دهند هنگامی که کودکی احساس خفگی داشته باشد و یا مجاری تنفسی اش تنگ شود این سیستم به صدا در می آید و به مربیان هشدار میدهد.

منبع : باشگاه خبرنگاران