محققان طی پژ‍وهشی بر روی سه هزار و ۱۶۶ دانش آموز کلاس سومی و مقایسه آن با داده‌های مرتبط با وضعیت تاهل والدین دریافتند که فرزندان والدین مطلقه ۱.۵۴ برابر بیش از سایر کودکانی که با هر دو والدین خود زندگی می‌کنند، در معرض خطر ابتلا به اضافه وزن قرار دارند.

 

در تحقیقی جداگانه که توسط پژوهشگران نرو‍ژی بر روی هفت هزار و ۹۱۵ کودک از هشت کشور اروپایی صورت گرفته بود، نتایج نشان می‌داد کودکانی که با والدین خود صبحانه و شام می‌خورند، کمتر در معرض خطر ابتلا به چاقی قرار دارند.

 

در واقع کودکانی که پنج تا هفت وعده صبحانه در هفته را با والدین خود می‌خورند، در مقایسه با افرادی که دو تا چهار وعده صبحانه در هفته را در کنار پدر و مادر خود هستند، ۴۰ درصد کمتر در معرض ابتلا به اضافه وزن قرار دارند.

 

برای کودکانی که پنج تا هفت وعده شام در هفته را با والدین خود می‌خورند، در مقایسه با افرادی که وعده‌های غذایی عصر خود را کمتر با والدین شریک می‌شوند، ۳۰ درصد خطر کمتری برای چاقی‌شان وجود دارد.

 

اما برای وعده ناهار، نتایج چیز دیگری را نشان می‌داد؛ کودکانی که به طور منظم وعده ناهار را با والدین خود می‌خورند، ۲۰ درصد بیشتر از سایرین در معرض خطر چاقی قرار دارند.

 

در تحقیقی که توسط پژوهشگران دانمارکی صورت گرفت، مشاجرات خانوادگی در زمان‌هایی نزدیک به وعده‌های غذایی، با کم غذایی و سختگیری کودکان در خوردن غذا نیز مرتبط بود.

 

یافته‌های این پژوهش در کنگره اروپا در رابطه با پیشگیری و درمان چاقی مطرح شد.

 

منبع : ایسنا