کودکانی که از نظر ذهنی قوی هستند برای رویارویی با چالش های آینده آماده شده اند. آنها قادرند به شکل مولد با مشکلات مقابله کنند، از اشتباهاتشان به شکل موثر درس می گیرند و به شایستگی با سختیها رو در رو میشوند. یاری رساندن به کودکان برای ایجاد توانایی ذهنی کودکان را برای مواجهه با چالشهای کوچک و بزرگ زندگی آماده میکند. کودکانی که از نظر ذهنی قوی هستند تحت تاثیر فشار هیجانات عمل نمی کنند. آنها همچنین اهل لجبازی نیستند. 

سه راه حل تقویت توانایی ذهنی کودک

 راهکارهای مختلف فرزندپروری، تکنیک های نظم و انظباط و ابزارهای آموزشی مختلفی وجود دارند که می توانند به کودک کمک کنند تا قوی تر رشد کند. سه رویکرد یا راه حل را برای تقویت ذهنی کودک در نظر بگیرید:

  • آموزش جایگزین کردن افکار منفی با افکاری که واقع بینانه تر هستند
  • کمک به آنها برای یادگیری کنترل هیجاناتشان تا هیجانات کنترل آنها را در دست نگیرد
  • نشان دادن اینکه چگونه می‌توانند با توجه به شرایطی که دارند به شکل مولد رفتار کنند

در این مقاله راهکارهایی مهم برای کمک به شکل دهی توانایی ذهنی کودک را مورد مطالعه قرار میدهیم.                             

به کودک اجازه بدهید اشتباه کند 

به کودک اجازه بدهید تا با اشتباه کردن فرصت یادگیری درسهای مهم زندگی را به دست بیاورد. به او یاد بدهید که این اشتباهات بخشی از روند یادگیری هستند و به همین علت نباید به خاطر انجام کار اشتباهی احساس شرمندگی یا خجالت زدگی کند. تا جایی که خطری کودک را تهدید نمی کند به او امکان تجربه عواقب طبیعی اشتباهاتش را بدهید و در مورد چگونگی جلوگیری از تکرار همان اشتباه در آینده با کودک حرف بزنید. 

 منفی بافی را کم رنگ کنید

برای کودکان دشوار است که از نظر ذهنی احساس قدرت کنند در حالی که خودشان را با افکار منفی بمباران میکنند یا پیش بینی می‌کنند که کارها همانطور که میخواهند پیش نخواهد رفت. به کودک یاد بدهید افکار منفی را در ذهنش خاموش و ساکت کند و کمی بیشتر واقع بین باشد. نگاه واقع بینانه به موانع دشوار زندگی هنوز هم به شکل خوشبینانه ای به کودکان کمک میکند تا بهترین عملکرد خودشان را داشته باشند.

به کودک کمک کنید با ترسهایش مواجه شود

اگر کودک از چیزهایی که ترسناک هستند دوری بکند، هیچ وقت فرصت به دست آوردن اعتماد به نفس در خصوص توانایی رویارویی با استرس را نخواهد داشت. حتی اگر کودک از تاریکی میترسد یا از مواجهه با چیزهای جدید وحشت دارد، به او کمک کنید با ترسهایش مواجه شود. وقتی کودک با موفقیت با ترسهایش رو به رو شود، عزت نفس کافی را برای خروج از منطقه امن خود پیدا میکند و میتوانند قویتر رشد کنند.

به کودک اجازه بدهید ناراحتی را احساس کند

ممکن است کمک به کودک زمانی که در حال تلاش است، وسوسه برانگیز باشد، نجات او از همه فشارها فقط باعث میشود کودک احساس ناتوانی کند. حتی اگر کودک از انجام تکالیف ریاضی خسته و ناامید شده است یا تلاش می کند به شکل کاملا مستقل بحثی را با دوستش به نتیجه برساند، به کودک فرصت دهید تا ناراحتی را تجربه کند و اجازه بدهید مشکلش را بدون مداخله شما حل کند. کسب موفقیت در یادگیری به ساخت توانایی ذهنی آنها کمک می کند و در نتیجه می توانند با احساسات و هیجاناتشان به شکل موثر رو در رو شوند.

بر ویژگی های سازنده تمرکز کنید

کودکان برای کسب توانایی تصمیم گیری سالم به یک راهنمای اخلاقی قوی نیاز دارند تا با کمک آن تصمیمات صحیح و سلامتی بگیرند. تلاش کنید تا ارزش ها را به تدریج به کودک القا کنید. فرصت هایی ترتیب دهید تا کودک بتواند از اهمیت ارزش هایی که به او آموزش می دهید، آگاه شود. برای مثال به جای اینکه به کودک یاد بدهید که باید به هر قیمتی برنده باشد، بر اهمیت صداقت و مهربانی تاکید کنید. کودکانی که ارزش هایشان را می شناسند حتی در صورت مخالفت دیگران با اعمال آنها، بیشتر موفق به تصمیم گیری های درست و سلامت می شوند.

قدرشناسی را به یک اولویت تبدیل کنید

قدرشناسی یک داروی شگفت انگیز برای عادات بدی مانند دلسوزی برای خود است که می تواند کودک را از کسب توان و قدرت ذهنی باز دارد. به کودک کمک کنید حتی در بدترین روزهایی که تجربه می کند هم قادر به دیدن چیزهای خوب اطرافش هم باشد. با کسب این توانایی کودک متوجه می شود چیزهای زیادی وجود دارند که می تواند به خاطر آنها شاکر باشد. قدرشناسی می تواند خلق و خوی کودک را بهبود ببخشد و مهارت حل مسئله فعال را تقویت کند.          

بر مسئولیت های فردی و شخصی تاکید کنید

 شکل دهی و ساخت قدرت و توانایی ذهنی نیازمند پذیرش مسئولیت های شخصی است. اگر کودک مرتکب خطایی می شود یا رفتار نادرستی انجام می دهد به او فرصت بدهید تا در مورد اشتباهاتش توضیح بدهد و اگر کودک تلاش می کند دیگران را برای احساسات، رفتارها و افکارش مقصر بداند و سرزنش کند، او را تصحیح کنید. 

توانایی های ذهنی کودک

مهارت های تنظیم هیجان را آموزش دهید

ساخت قدرت و توانایی ذهنی نیازمند این است که کودک کاملا نسبت به هیجاناتش آگاه باشد. البته این به معنی سرکوب احساسات آنها نیست بلکه باید به کودکان یاد بدهید تا با شیوه های صحیح با این احساسات مواجه شوند. به کودک یاد بدهید که چطور می تواند با هیجانات ناخوشایندی مانند خشم، ناراحتی و ترس مواجه شود. وقتی کودکان نسبت به احساساتشان آگاه می شوند و متوجه می شوند که چطور باید با آنها رو در رو شوند، بهتر می توانند برای رویارویی با چالش های آتی آماده شوند. 

الگوی توانایی ذهنی باشید

به جای حرف زدن در مورد قدرت و توانایی ذهنی، سعی کنید به شکل عملی به کودک نشان دهید که از نظر ذهنی قوی هستید چون بهترین راه تشویق کودک برای رشد قدرت ذهنی اوست. با او در مورد اهداف شخصی خودتان حرف بزنید و به کودک نشان دهید که شما هم در جهت قوی تر شدن در حال حرکت و رشد هستید. پیشرفت شخصی و قدرت ذهنی را در زندگی خودتان به عنوان یک اولویت قرار دهید تا کودک با مشاهده شما از یک الگوی مناسب پیروی کند.