جمشید هاشم پور هنرپیشه معروف ایرانی متولد پنجمین روز فروردین سال ۱۳۲۳ در تهران و اصالتا اردبیلی است . مریم هاشم پور دختر جمشید هاشم پور در رشته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل به تحصیل پرداخته است و سابقه ی مجریگری در برنامه ی تلویزیونی نیمرخ را نیز دارد

عکسی که به تازگی از جمشید هاشم پور و دخترش مریم در فضای مجازی منتشر شده است :

جمشید هاشم پور