سلام من به علت تنبلی تخمدان پنج ماهه دارو مصرف میکنم این ماه چند تا فولیکول داشتم امروز روز هجدهمه پریودیمه دیروز که هفدهمم بود درد شدید در قسمت زیر شکمم طرف چپ داشتم امروز هم ترشح دارم این نشونه چیه اگه تخمکذاریه حین درد ازاد میشه یا بعدش و چقدر فرصت دارم برا نزدیکی دکتر گفته یه روز در میان نزدیکی داشته باش ولی دیشب انقدر درد داشتم نتونستم ممکنه دیگه تخمک ازاد شده باشه فایده نداشته باشه خیلی داغونم