در این صفحه می توانید به دانلود شبکه اجتماعی شاد و نصب شبکه اجتماعی شاد بپردازید. دانش آموزان، اساتید، معلمان و مدیران مدارس برای حضور در گروه های مدرسه مجازی از طریق دانلود و نصب شبکه اجتماعی شاد باید اقدام نمایند. دانلود شبکه اجتماعی شاد و نصب شبکه اجتماعی شاد مدارس ابتدایی در این قسمت لینک دانلود شبکه اجتماعی شاد قرار دارد:

دانلود و آموزش استفاده از شاد

اگر قصد دارید تا شاد را دانلود کنید، وارد وب سایت شاد شوید و یا اطلاعات بیشتری درباره سامانه شاد کسب کنید کافیست تا بر روی لینک زیر کنید

دانلود و ورود به سایت شاد