مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهند کودکان هنگام بازی فوتبال باید از فشار بیش از اندازه به سر خود یا زدن ضربات زیاد به توپ جلوگیری کنند، زیرا در صورتی که مستعد ناهنجاری‌های عروقی در سیستم‌ مغزی خود باشند دچار عوارض وخیمی خواهند شد.

بررسی ها نشان می دهندففوتبال از بازی های پرخطر برای کودکان سنین پایین است زیرا جمجمه و مغز آن ها به هنگام برخورد با ضربات توپ منجر به آسیب های شدیدی می شود که به نوبه خود سهم زیادی در کاهش هوش کودکان دارد.

گفتنی است، بوالدین باید در نظر داشته باشند کودکانشان از توپ‌ها و وسایل استاندارد در هنگام ورزش استفاده کنند و از تکرار بیش از حد یک حرکت و فشار بیش از اندازه به سر در اثر تکرار یک ضربه خاص جلوگیری کنند تا از آسیب دیدگی‌ آنها مخصوصا از ناحیه حساسی مانند سر جلوگیری شود.

رشته های ورزشی زیادی وجود دارد که کودکان دائما باید با توپ های سنگین ارتباط داشته باشند که والدین قبل از ثبت نام کودکانشان حتما باید سیتم مغزی او را تحت ببرسی قرار دهند و در صورت داشتن هرگونه مشکلی از ثبت نام او در چنین کلاس هایی خودداری کنند.

 

 

 

منبع : باشگاه خبرنگاران