بررسی بر روی ۴۷۰۰۰ نفر نشان می‌دهد افراد چپ دست در محل کار خود ضعیف ظاهر می‌شوند. 

گفتنی است، تحقیقات همچنین نشان داده است که کودکان چپ دست بیشتر احتمال دارد که در مسائل آموزشی در مدارس با مشکل یادگیری به نسبت کودکان راست دست مواجه شوند. 

بررسی‌ها نشان می‌دهند، افراد چپ دست همچنین دارای مهارت‌های‌ شناختی به طور مداوم پایین‌تری به نسبت راست دست‌ها و همینطور نرخ بالا‌تر از معلولیت‌های ذهنی و رفتاری برخوردار هستند. 

کار‌شناسان عوامل مختلفی را در بروز چپ دستی موثر می‌دانند از جمله عوامل ژنتیکی، تروما یا استرس در بدن مادر در دوران جنینی که می‌تواند سبب چپ دستی در نوزاد و بروز مشکلات مختلف در طول زندگی او شود.

 

 

منبع : باشگاه خبرنگاران