کودک ۶ ساله شما در این مرحله
حتی کسانی که به راحتی خوابشان می گیرد هم گاهی اوقات دچار بی خوابی می‌شوند. ممکن است فرزندتان به محض این که سرش را بر بالش گذاشت، تمامی اضطراب های آن روز ذهنش را به خود مشغول کنند. آیا حتی وقتی که از خوابیدن می‌ترسد هم باید به جای خواب خود برود؟ اگر برادرش بفهمد که توپش را گم کرده است، چه می‌کند؟ این اضطراب را به بدن در حال رشد و روز پرمشغله اش اضافه کنید. اگر فرزندتان از رفتن به رختخواب امتناع می‌ورزد، دلیل این کار را ازش بپرسید. او ممکن است دلیل دیگری را بیاورد؛ شاید او خسته نیست یا از تاریکی می‌ترسد. فعالیت فیزیکی بیشتر، کم کردن مصرف کافئین یا برطرف کردن ترس  می‌تواند به او کمک کند تا به خواب برود. 
اغلب کودکان به خوبی به ساعت تعیین شده برای رفتن به رختخواب پاسخ می‌دهند. حدود یک ساعت مانده به وقت خواب فرزندتان، به او اجازه ندهید تلویزیون ببیند، بازی های رایانه ای بکند و فعالیت شدید داشته باشد؛ چرا که این چیزها به جای آرام کردن کودک موجب هیجان زدگی بیشتر و بی‌خوابی او می‌شوند. ممکن است فرزندتان ترجیح دهدبرایش کتاب بخوانید یا در آغوشش بگیرید و با او صحبت کنید. صحبت کردن روشی عالی برای درک کردن او و زمانی مناسب برای او است تا خود را از زیر بار نگرانی هایی که ممکن است بیدار نگهش داشته باشند، خارج کند. 

زندگی شما در این دوران
آیا می‌خواهید وقت بیشتری را در کنار خانواده سپری کنید؟ بعضی از خانواده ها در طول هفته یک شب را صرفاً به خانواده اختصاص می‌دهند و در آن همه مشغله های شخصی و کاری خود را کنار می‌گذارند. بعضی دیگر از خانواده ها در هفته شب های خاصی را به سینما یا رستوران می‌روند. شاید شما بخواهید شیوه مدرن را انتخاب کنید: شب بدون وسایل برقی؛ در این شب در حالی که اعضای خانواده با هم بازی می‌کنند یا قدم می زنند، کامپیوتر، تلویزیون،آیفون و هر نوع وسیله برقی دیگری باید برای مدت زمان مشخصی خاموش شود.