تگ H1 یکی از مهم ترین تگ ها در سئو [🏷️] است که پس از تگ عنوان به عنوان مهم ترین و موثر ترین تگ از نظر موتور های جستجوگر حساب می شود. استفاده درست تگ H1 می تواند تاثیر خوبی در بهبود وضعیت سئو سایت [📈] داشته باشد.