پس از پایان طراحی وب سایت این آژانس عملیات سئو و بهینه سازی سایت از ابتدای سال ۹۷ توسط مجموعه سئو فاکس آغاز شد.