عنوان صفحه معروف به پیج تایتل (Page Title) یکی از مهم ترین فاکتور های سئو داخلی [✍️] و در عین حال از مهم ترین فاکتور های رتبه بندی گوگل و سئو سایت [📈] است.