پول نمی تواند باعث افزایش بازدید سایت در گوگل شود (البته منظور بنده استفاده از Adwords نیست!) اما صرف زمان و تدوین استراتژی سئو حرفه ای [🎯] می تواند به افزایش ورودی گوگل کمک کند.