محتوا

محتوای تکراری

محتوای تکراری و کپی

محتوای تکراری، محتوایی است که کپی یا مشابه به محتوایی است که در سایر وب سایت ها یا در صفحات مختلف همان وب سایت استفاده شده است.

بازاریابی محتوا

بازاریابی محتوا
Content Marketing

این رسم نیست که در سایتی با موضوع مرتبط با سئو به توضیح در مورد روش های بازاریابی غیر مرتبط با آن بپردازیم اما محتوا بخشی جدانشدنی از سئو است.