جستجو

موتور جستجو

موتور جستجو
Search Engine

موتور جستجو یک سیستم نرم افزاری است که برای انجام جستجوهای اینترنتی ساخته شده است و هدف آن پاسخ به نیاز کاربر از جستجو انجام شده می باشد.

ثبت سایت در بینگ

Bing
Bing

موتور جستجوگر بینگ دومین موتور جستجوگر محبوب دنیا بعد از گوگل است بنابراین ثبت سایت در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است در به آن می پردازیم.

ثبت سایت در گوگل

Submit Website To Google
Submit Website To Google

ثبت سایت در ایندکس گوگل در این چند ساله تغییراتی داشته است که باعث خنثی شدن بعضی از روش های قدیمی شده است این آموزش جدید است.