ایندکس گوگل
Google Index

روش هایی وجود دارد تا بتوانید صفحات سایت خود را سریعتر به گوگل معرفی کنید، قبل از آنکه دیگران بخواهند مطالب سایت شما را کپی کنند.

تعریف ایندکس شدن در گوگل چیست

گوگل توسط ربات های خزنده خود صفحات را کراول کرده و اطلاعات آن را ذخیره می کند سپس هنگام سرچ کوئری توسط کاربری دیتا ها را بر اساس الگوریتم های گوگل رتبه بندی کرده و مرتبط ترین نتیجه را به کاربر نمایش می دهد.

اهمیت ایندکس شدن صفحات در گوگل

ایندکس نشدن سایت در گوگل باعث بروز مشکلات بسیاری از جمله از داست دادن ترافیک ارگانیک می شود البته برای رفع این مشکل علاجی وجود دارد که در ثبت سایت در گوگل به آن پرداخته ایم.

آموزش ایندکس سایت در گوگل با ۴ روش کلیدی

برای ایندکس کردن صفحات در گوگل ۴ روش وجود دارد:

  • ارجاع کاربر به سایت
  • ساخت بک لینک
  • معرفی نقشه سایت
  • استفاده از ابزار Inspect URL