استفاده درست از کلمات کلیدی می تواند منجر به بهبود SEO شود اما اگر این کار طبق اصول پیش نروند؛ سایت پنالتی خواهد شد.

تعریف چگالی کلمه کلیدی در سئو چیست [آپدیت شده در 2022]

تراکم کلمه کلیدی به انگلیسی Keyword Density درصد دفعاتی است که یک کلمه کلیدی یا عبارت در یک صفحه وب در مقایسه با کل کلمات صفحه تکرار می شود. در زمینه سئو می توان از تراکم کلمه کلیدی برای تعیین ارتباط یک صفحه وب با کلمه کلیدی یا عبارت کلیدی مشخص استفاده کرد. در اواخر دهه 1990 و روزهای اولیه سئو Search Engines از تراکم کلمات کلیدی به عنوان عاملی مهم و تاثیر گذار در رتبه بندی صفحات استفاده می کردند. با این حال وقتی مدیران وب به استفاده بیش از حد از آن روی آوردند موتورهای جستجو تصمیم گرفتند تا اولویت های رتبه بندی خود را به سایر عوامل فراتر از کنترل مستقیم وب مسترها اختصاص دهند. امروزه استفاده بیش از حد از کلمات کلیدی باعث مجازات شدن یک صفحه وب می شود.

نحوه محسابه چگالی کلمات کلیدی در سئو

بسیاری از متخصصان SEO چگالی مطلوب کلمات کلیدی را 1 تا 3 درصد می دانند. استفاده بیشتر از آن را می توان به عنوان کیورد استافینگ در نظر گرفت. فرمول محاسبه تراکم کلمه کلیدی در یک صفحه وب این چنین است:

{\ displaystyle (Nkr / Tkn) * 100} {\ displaystyle (Nkr / Tkn) * 100}

منظور از Nkr تعداد تکرار کلمه کلیدی و Tkn کل کلمات است.