وقت آن است که نگاهی سالانه نگاهی به روند سئو در ۲۰۲۰ بیندازیم به آنچه که در آینده برای متخصصین سئو سایت پیش بینی شده است.

کدامین استراتژی سئو در ۲۰۲۰ کار می کند؟

کدامین استراتژی (آموزش تدوین استراتژی سئو سایت) یا تکنیک (ها) در سئو کار خواهند کرد تا در صدر نتایج جستجو حضور داشته باشید؟

نتیجه گیری از پایان این مقاله چکیده شده نظرات ۵۸ نفر از متخصصان برتر سئو و بهینه سازی در دنیاست در انتها نام آن ها را خواهیم برد.

به گفته این افراد، ۱۰ روند سئو وب سایت جدید در سال ۲۰۲۰ است که به آن پرداخته شود

 • روند شماره ۱: BERT و بهینه سازی کاربر محور.
 • روند شماره ۲: محتوای با کیفیت و بهینه سازی شده.
 • روند شماره ۳: E-A-T را جدی بگیرید.
 • روند شماره ۴: UX و سئو تکنیکال.
 • روند شماره ۵: سئو موبایل (Mobile SEO)
 • روند شماره ۶: Structured Data
 • گرایش شماره ۷: بهینه سازی پایگاه دانش (Entity & Knowledge Graph Optimization)
 • روند شماره ۸: لینک سازی و برند سازی (Link Building & Brand Building)
 • گرایش شماره ۹: تمرکز کنید بر روی دید، نه فقط روی لینک های آبی (Focus on Visibility, Not Just Blue Links)
 • روند شماره ۱۰: برنامه نویسی (Programming)

مشارکت کنندگان:

 • Areej AbuAli
 • Loren Baker
 • Jason Barnard
 • Alina Benny
 • Taylor Berg
 • Ashley Berman Hale
 • Andy Betts
 • Fabrice Canel
 • Claire Carlile
 • Jackie Chu
 • Brodie Clark
 • Anna Crowe
 • Dave Davies
 • Frédéric Dubut
 • Eric Enge
 • Shelly Fagin
 • Duane Forrester
 • Aja Frost
 • Greg Gifford
 • Casie Gillette
 • Keith Goode
 • Sarah Gurbach
 • Brian Harnish
 • Sam Hollingsworth
 • Motoko Hunt
 • Kameron Jenkins
 • Dixon Jones
 • Kristopher Jones
 • Ryan Jones
 • Grace Kindred
 • Jeremy Knauff
 • Cindy Krum
 • Jessica Levenson
 • Carolyn Lyden
 • Jenn Mathews
 • Jesse McDonald
 • Brian McDowell
 • Shannon McGuirk
 • Corey Morris
 • Britney Muller
 • Brock Murray
 • Helen Pollitt
 • Lily Ray
 • Michelle Robbins
 • Carrie Rose
 • Alexis Sanders
 • Jes Scholz
 • Paul Shapiro
 • Cyrus Shepard
 • Eli Schwartz
 • Dan Shure
 • Grant Simmons
 • Bill Slawski
 • Aleyda Solis
 • Kelly Stanze
 • Dan Taylor
 • Martha van Berkel
 • Tony Wright

\Searchenginejournal.com/2020-seo-trends/338697