همانند یک کارخانه که بدون ابزار مورد نیاز قادر به تولید نیست، بهینه سازی سایت نیز بدون استفاده از ابزار سئو کاریست غیر ممکن و خارج از منطق.

تاثیر کاربرد ابزار های سئو در انجام و پیاده سازی استراتژی از شروع تا پایان (نگهداری) کاملا مشخص است.

+در ادامه ما لیستی از بهترین ابزارهای سئو رایگان و غیر رایگان در سال ۲۰۱۹ را برای شما آماده کرده ایم تا با مطالعه آن ها اطلاعات خود را در زمینه بهینه سازی سایت افزایش دهید.

۱۴ ابزار سئو رایگان

 • Google Analytics
 • MozBar
 • Mobile Friendly Test
 • Google Search Console
 • All in One SEO Pack
 • Google PageSpeed Insights
 • GTmetrix
 • WooRank
 • SEO Site Checkup
 • Yoast SEO Plugin
 • Google Keyword Planner
 • Google Trends
 • Keywords Everywhere
 • KeywordTool.io

۱۰ ابزار سئو غیر رایگان

 • SEMrush
 • Ahrefs
 • DeepCrawl
 • Panguin Tool
 • Kwfinder
 • Majestic SEO
 • Moz Pro
 • Long Tail Pro
 • LSIGraph
 • Kill Duplicate