Social Marketing

سوشیال مارکتینگ

سوشیال مارکتینگ (بازاریابی شبکه های اجتماعی) جزئی اجتناب ناپذیر از سئو و بهینه سازی وب سایت (SEO) و بازاریابی محتوا  (Content Marketing) است که همگی زیر مجموعه روش های دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing) می باشند. ما سوشیال مارکتینگ را اینگونه تعریف می کنیم: به انجام هر گونه فعالیت در شبکه های اجتماعی که در راستای رسیدن یا نزدیک شدن

شبکه اجتماعی

آیا شبکه های اجتماعی تاثیری بر روی سئو دارند؟

“تاثیر شبکه های اجتماعی بر سئو را نادیده نگیرید” این جمله از دهان بسیاری از سئوکاران بزرگ مانند Rand Fishkin بیرون آمده است. آیا به اشتراک گذاری و فعالیت در شبکه های اجتماعی تاثیری مثبت بر روی وضعیت سئو می گذارد؟  همانطور که می دانید سئو به طور کلی به دوبخش داخلی و  خارجی تقسیم می شود، سئو داخلی