بانس ریت یا نرخ فرار چیست؟ به میانگین درصد زمان ماندگاری کاربران که در صفحه بانس ریت به انگلیسی Bounce Rate گفته می شود.