نقدی بر «خروج» آخرین ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا/ بحران دوگانگی حاتمی‌کیا چگونه به اوج رسید؟ – مشرق نیوز