«شورشیان میانه‌رو» سوریه: دیروز تحت حمایت آمریکا و امروز تحت امر ترکیه +عکس – مشرق نیوز