ایسنا/مرکزی شیر ۴۲ اینچ دروازه‌ای کلاس ۶۰۰ طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک با همکاری شرکت ماشین سازی و گداختار اراک‌ تولید و با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی شد.

جعفر صفری روز شنبه ۲۲ آذرماه در آیین رونمایی این محصول که در شرکت گداختار اراک انجام شد، اظهار کرد: شیر ۴۲ اینچ دروازه‌ای کلاس ۶۰۰ انتقال نفت خام کوره به جاسک که تاکنون تولید داخلی نداشته در حال حاضر برای اولین بار با همکاری شرکت مادرتخصصی ماشین سازی و گداختار اراک‌ تولید شده است. فرآیند تولید این محصول از آبان ماه سال گذشته آغاز شده و اکنون بهره‌برداری می‌شود.

وی بیان کرد: تمام مراحل ریخته‌گری و ماشین کاری های این شیرها در ماشین سازی اراک و عملیات قالب‌گیری، مونتاژ، تست و سایر تجهیزات جانبی آن در واحد تولیدی گداختار انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ماشین سازی اراک خاطرنشان کرد: اکنون که ساخت این محصول در ماشین‌سازی و گداختار اراک بومی سازی شده از وزارت صمت انتظار می‌رود نسبت به ممنوعیت واردات این محصول اقدام کند، همچنین انتظار می‌رود معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز حمایت های خود را تداوم بخشد و از آنجاکه نقدینگی یکی از مشکلات حاد اجرای پروژه هاست، کمک کنند تا از طریق بانک‌ها این نقدینگی فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به رویکرد شرکت ماشین سازی اراک نسبت به اقدامات دانش بنیان اظهار کرد: تربیت نیروهای تخصصی و مهارتی و دانشی مهمتر از تولید است و ماشین سازی توانسته در این حوزه نقش آفرینی کند. ماشین سازی به دنبال گسترش سریع توسعه صنعتی در کشور است و این امر محقق نمی شود مگر با مشارکت بخش خصوصی که خوشبختانه این مشارکت در نخستین قدم با شرکت گداختار اجرایی شده است.

انتهای پیام