گزینه اتمی چین در جنگ تجاری با آمریکا رو می‌شود – مشرق نیوز