معامله ترامپ با مسیحیان انجیلی بر سر فلسطین/ پشت پرده تصمیم جنجالی در تالار شرقی کاخ سفید – مشرق نیوز