آیا دست‌های پشت پرده سینما، فرصت درخشش به خورشید مجیدی را خواهند داد؟ – مشرق نیوز