دل‌تان برای مردم می‌سوزد یا هوای اسکار و کن کرده ‌است؟ – مشرق نیوز