«۲۳ نفر» فیلمی که به واقعیت وفادار است – مشرق نیوز