رییس پژوهشکده علوم جوی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با تاکید بر اینکه سطح آب خلیج گرگان به شدت تحت تاثیر تبخیر قرار دارد، نسبت به تبدیل شدن این حوضه آبریز به کانون گرد و غبار هشدار داد.

به گزارش ایسنا، دکتر پروین غفاریان در وبینار راهکارهای پایداری خلیج گرگان در شرایط کاهش تراز آب، تغییر اقلیم و فعالیت‌های انسانی که امروز برگزار شد، با بیان اینکه خلیج گرگان در سواحل جنوبی دریای خزر قرار دارد، افزود: این خلیج اقلیم متفاوتی نسبت به جنوب غربی دریای خزر و همچنین از جهت دمایی نیز این حوضه آسیب پذیری بیشتری نسبت به تغییر اقلیم دارد.

وی ادامه داد: نتایج مطالعات نشان داد که بیشترین بارش‌ها در این خلیج در فصل پاییز و زمستان و کمترین میزان بارش‌ها در فصل تابستان است، ضمن آنکه در ماه مرداد دما در این منطقه به اوج خود می‌رسد و در دی ماه و بهمن ماه کمینه‌های دمایی مشاهده خواهد شد.

غفاریان با تاکید بر اینکه این الگوی دمایی و بارشی در گلوگاه این خلیج دیده می‌شود، اظهار کرد: سطح آب خلیج گرگان به شدت تحت تاثیر تبخیر قرار دارد به گونه‌ای که میانگین تبخیر در تیرماه به ۱۱۰۰ میلی‌متر در سال در بندر گز است، ضمن آنکه در بندر ترکمن بیشترین میزان تبخیر در ماه‌های تیر و مرداد ماه ایجاد خواهد شد.

رییس پژوهشکده علوم جوی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با اشاره به بحرانی شدن وضعیت خلیج گرگان به دلیل عدم تسهیل در تبادل آب میان این خلیج و دریای خزر، تاکید کرد: خلیج گرگان در صورت پایین آمدن تراز آب دریای خزر و خشک شدن آن و پوشیده شدن آن از علفزار، می تواند به عنوان منبع گرد و غبار محسوب شود.

وی یادآور شد: در صورت خشک شدن زمین و نبود بارش در چند روز، با وزش باد، ذرات شن و خاک از سطح خلیج برخواسته و با توجه به جهت جریانات، محدوده قابل توجهی را تحت تاثیر غبار قرار خواهد داد. شدت گرد و غبار به میزان سرعت باد در محدوده خلیج گرگان وابسته است، به گونه‌ای که با سرعت باد بیش از  ۷ متر بر ثانیه امکان ایجاد گرد و غبار با غلظت بیش از ۲ هزار میکروگرم بر کیلوگرم هوای خشک فراهم خواهد شد.

انتهای پیام