نسل جدیدِ تکفیری‌ها: کودکانی با سلاح و گوشی هوشمند – مشرق نیوز