آیا حزب الله با روی کار آمدن یک دولت تکنوکرات مخالف است؟/ پیش بینی سفیر روسیه درباره تحولات لبنان – مشرق نیوز