پاسخ ایران چند مرحله‌ای خواهد بود/ اولین خواسته حاج قاسم پس از شهادت محقق شد – مشرق نیوز