وحشت کانون نویسندگان از استقلال ایران در فضای مجازی! – مشرق نیوز