روزنامچه فجر (اختتامیه)؛ بازگشت مجیدی با «خورشید» به سینمای مورد علاقۀ خود – مشرق نیوز