طنز «نون خ» چگونه از پایتخت پیشی گرفت؟ – مشرق نیوز