بامعرفت‌ها «پیش‌منبرخوانی» را احیا کردند – مشرق نیوز