پناهیان: شعار «کلنا عباسک یا زینب» ناله هیأتی‌ها بود – مشرق نیوز