روایت زنانی که سازمان‌دهنده داعش بودند! – مشرق نیوز