گفت‌وگو با سه جوان که در بحران کرونا عکاسی کرده‌اند – مشرق نیوز