سیل بی‌توجهی به عکاسان خبری در مبارزه با کرونا – مشرق نیوز