برخی می‌ترسند خطوط تلفن، ناقل کرونا باشند! – مشرق نیوز