می‌ترسیم مورچه‌ها کرونا را به دهان بگیرند و بیاورند محله‌ ما! – مشرق نیوز