«عباس ورامینی» به طبقه هفتم یک خبرگزاری می‌رود – مشرق نیوز