«عاشقی به سبک ون‌گوگ» دو سال درگیر ممیزی بود – مشرق نیوز